پیش بینی کاهش تولید گندم توسط انجمن نمایندگی تجارت محصولات کشاورزی اروپا

پیش بینی کاهش تولید گندم توسط انجمن نمایندگی تجارت محصولات کشاورزی اروپا

انجمن نمايندگى تجارت انواع محصولات كشاورزى اروپا (Cocereal)چشم انداز خود را برای تولید گندم 🌾اتحادیه اروپا براى سال ٢٠٢٣ از ١٢٩.٥ میلیون تن (پيش بينى ماه مارچ) به ١٢٧.٣ میلیون